Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (R - Š)   str. 7/8

horizontal rule

1720.    Zakon o računanju vremena

1724.    Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu

1725.    Zakon o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

1726.    Zakon o računovodstvu

1727.    Zakon o računovodstvu-novi

1730.    Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

1731.    Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti-novi

1734.    Zakon o radu-novi

1735.    Zakon o radu  

1736.    Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije

1737.    Zakon o ravnopravnosti spolova

1741.    Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske-novi

1742.    Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

1743.    Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

1744.    Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

1745.    Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

1746.    Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

1747.    Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

1748.    Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

1749.    Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

1750.    Zakon o registru birača

1751.    Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

1752.    Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

1753.    Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

1755.    Zakon o reviziji  

1756.    Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

1757.    Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama ťBljesakŤ i ťOlujaŤ i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije

1759.    Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima

1762.    Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

1765.    Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

1766.    Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

1760.    Zakon o rudarstvu

1761.    Zakon o rudarstvu novi

1774.    Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

1775.    Zakon o sanaciji određenih poduzeće  

1776.    Zakon o sanaciji studentskih centara

1777.    Zakon o sanaciji javnih ustanova

1780.    Zakon o sanitarnoj inspekciji

1778.    Zakon o savjetima mladih 

1779.    Zakon o savjetima mladih

1781.    Zakon o sestrinstvu

1782.    Zakon o seizmološkim poslovima

1783.    Zakon o saniranju posljedica katastrofe na podučju Vukovarsko-srijemske županije

1784.    Zakon o sigurnosnim provjerama

1785.    Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

1788.    Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

1790.    Zakon o sigurnosti prometa na cestama

1794.    Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava-novi

1795.    Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

1796.    Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

1800.    Zakon o sistemu obrane od tuče

1806.    Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

1810.    Zakon o sklapanju i izvršenju međunarodnih ugovora  

1811.    Zakon o slatkovodnom ribarstvu

1815.    Zakon o slobodnim zonama  

1817.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

1818.    Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

1820.    Zakon o službenoj statistici

1824.    Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

1825.    Zakon o službi u oružanim snagama RH

1826.    Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

1827.    Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

1830.    Zakon o socijalnoj skrbi

1831.    Zakon o socijalnoj skrbi

1832.    Zakon o socijalnoj skrbi

1840.    Zakon o Spomen-području Jasenovac  

1843.    Zakon o sportskoj inspekciji

1845.    Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

1850.    Zakon o sprečavanju pranja novca  

1851.    Zakon o sprječavanju sukoba interesa  

1855.    Zakon o srednjem školstvu

1861.    Zakon o sredstvima za doplatak za djecu

1865.    Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

1870.    Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

1880.    Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

1885.    Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

1886.    Zakon o stečaju potrošača 

1890.    Zakon o stočarstvu  

1891.    Zakon o stomatološkoj djelatnosti

1894.    Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

1895.    Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

1896.    Zakon o strateškim robnim zalihama

1897.    Zakon o strancima

1898.    Zakon o strancima - novi

1899.    Zakon o strancima

1901.    Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

1902.    Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

1903.    Zakon o strukovnom obrazovanju

1905.    Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama  

1906.    Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

1907.    Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

1908.    Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)

1911.    Zakon o sudovima

1915.    Zakon o sudovima za mladež

1920.    Zakon o sudskim pristojbama

1925.    Zakon o sudskom registru

1930.    Ustavni zakon o suradnji RH s Međunarodnim kaznenim sudom

1932.    Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

1935.    Zakon o sustavu državne uprave

1937.    Zakon o sustavu civilne zaštite 

1938.    Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

1939.    Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

1940.    Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

1941.    Zakon o suzbijanju diskriminacije

1942.    Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

1943.    Zakon o sportu

1945.    Zakon o šumama  

1949.    Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

1950.    Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama  

1951.    Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

1952.    Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

1953.    Zakon o tajnosti podataka

str.

horizontal rule